Returpapper blir kommunernas ansvar från 2022
Case studies
August 26, 2021

Stora omställningar väntar när kommunerna tar över ansvaret för returpapper nästa år

Big changes for paper and newspaper recycling in Sweden
När du lägger ifrån dig tidningen på morgonen så påbörjar den en resa. En resa mot att återvinnas. Nu väntar stora förändringar som kan ge stora fördelar om vi gör rätt från början.

Från och med nästa år, 2022, så kommer ansvaret för insamling av returpapper för återvinning att flyttas från branschorganisationen Pressretur AB (Papperskretsen) till de enskilda kommunerna. En omställning som verkar genomföras för att engagera samhället i hanteringen av dess eget restavfall, och lyfta ut handlingskraften för hur denna logistik ska hanteras närmare den plats där information om situationen uppkommer. En mer decentraliserad organisation som antas främja den cirkulära ekonomin.

 

Detta är givetvis förändringar som, i våra öron, klingar ganska samstämmigt med hur vi ser på vardagen inom återvinningshantering. Men precis som med de flesta förändringar i samhället så finns det flera synvinklar att beakta och ta hänsyn till. Som vanligt finns det olika sätt att se på saken.

 

Både på gott, och på ont.

 

Att lägga detta ansvar på enskilda kommuner skapar givetvis organisatoriska utmaningar, men kan i slutändan leda till att våra samhällen blir mer cirkulära i sin konsumtion, inte bara vad gäller returpapper. Detta går givetvis i linje med FN:s målsättningar i ”Agenda 2030” som kommuner runt om i landet redan arbetar med att uppnå på flera fronter.

Vi ser att det finns ett tillfälle till att kraftsamla, ta i och göra rätt från början för att nå miljömålen i Agenda 2030, och det måste ses som en ganska spännande möjlighet och utmaning.
Stefan Nordmark
VD på Smart Recycling

Vardagen kan även komma att ställas om för de entreprenörer som i nuläget ombesörjer tömning av containrar och transport av returpapper åt Pressretur AB. Detta när de nu kommer ställa upp i kommunala upphandlingar för att kunna fortsätta sin verksamhet, och vissa omställningar kan behöva göras för att nå upp till kommunernas krav på rätt sätt.

 

En viktig del i samhällets omställning till en mer cirkulär ekonomi är att ta tag i de ineffektiviteter som finns kvar inom logistiken med tömningar av containrar, transporter av avfall och allmän skötsel av återvinningscentraler. Kanske är denna omställning av pappersåtervinningen ett gyllene läge att se över den processen, där vi bolag i teknikbranschen gärna är med på alla sätt vi kan och hjälper våra kommuner att ta återvinningshantering in i den moderna tiden.

 

Vi vet att vi lever i en värld där återbruk blir mer och mer populärt. Människor vill återvinna, och kommer att göra det i större utsträckning, samtidigt som medborgare kommer ställa större krav på hur återvinningen sköts. Det kommer ganska snart inte vara acceptabelt med smutsiga återvinningsstationer och överfulla containrar, folk kommer bli mer medvetna om hur logistiken sköts, kanske främst med tanke på utsläppen från transporterna.

 

Vi står på tröskeln till en stor omställning i samhället, så mycket är klart. Varför inte ta tag i saker ordentligt redan nu, när just den omställningen börjar med att ansvaret för en typ av återvinning flyttas till kommunerna?

 

Möt utmaningarna med innovativa lösningar, och lyft in denna annars ganska dolda samhällsfunktion in i framtiden. Håll jämna steg med hur människor vill leva, eller visa rent utav vägen.

 

Det är så man skapar framgång i ett innovativt land.

 

Peter Nilsson, Marknadschef, Smart Recycling

peter.nilsson@smart-recycling.se